RECONNECTION

Reconnective Healing® & The Reconnection®

Rekonektivní léčení Znovunapojení

         Probuďte jasnost a uchopte svoji sílu...

Co je Reconnection?

Reconnection je znovuspojení se svou původní kvalitou za pomoci frekvencí Reconnective Healing, které nesou energii, světlo a informace.

Dá se říci více

Reconnection je spojení se s kvalitou "bez omezení času a prostoru" a její přenesení do života. Děje se to na všech úrovních - fyzické, psychické mentální i duchovní. Opět zažíváme esenci, na kterou jsme zapomněli a vnáší se nová rovnováha do našich životů. Rovnováha, která rezonuje s původní kvalitou.

Co je "Původní kvalita" a proč jsme na ni zapomněli?

Původní kvalita je vědomí "bez omezení", které nebývá obvyklou součástí našich životů. V roce 1993 přišel nový druh energie přes amerického lékaře Dr. Erica Pearla. Ten si začal všímat "neobvyklých a nečekaných" uzdravení ve své praxi a začal nový jev zkoumat. Odpovědi začaly přicházet nejprve přes některé pacienty a později i díky kvantovým fyzikům. Tehdy byly frekvence pojmenovány Reconnective Healing (frekvence rekonektivního léčení). V současné době stále probíhají výzkumy, zkoumající účinky Reconnective Healing (RH).

Co můžeme říct s jistotou?

Reconnection nevyžaduje důvěru, naději nebo víru, protože je skutečné, prostě JE, prostě se děje. Má vliv na naši DNA, zvyšuje světlo a koherenci (uspořádanost) světla, kterou vyzařujeme. Zároveň se navyšuje naše vibrace... až do bodu, kdy naše se obtíže se nemají téměř čeho zachytit (ať už v oblasti zdraví, kariéry, vztahů nebo jiných překážek). Pak to, co nesouzní s naší původní kvalitou a rovnováhou, postupně odpadá z našich životů. Co zůstává je uzdravení, celistvost, posun v našem životě a zpřístupnění většího spektra naší osobní síly... je to prosté.


Frekvence RH mají dva základní způsoby použití:

1. Reconnective Healing (Rekonektivní léčení)

2. The Reconnection (Znovunapojení)


Renonective Healing (Rekonektivní léčení) je proces, který nesou frekvence RH. Je to uvedení do stavu původní rovnováhy za pomoci energie, světla a informací. Jde o proces přelaďování a souznění s vyšší kvalitou. Děje se přirozeně po setkání s frekvencemi RH a umocňuje se, když se člověk rozhodne pro sezení Reconnective Healing. Stačí jen 1-3 sezení, aby do života přišla evoluční změna.


The Reconnection (Znovunapojení) je propojení a aktivace energetických mřížek člověka a prostoru. Děje se jen jednou za život. Po něm nastává evoluční skok člověka, kdy jeho tělo je napevno spojeno s původní kvalitou, která se propisuje skrz jeho energetické dráhy a body. Ve spojení s frekvencemi RH se do života propisuje rovnováha na nové úrovni. Znovunapojení je propojení člověka s jeho ideální kvalitou přes jeho energetické dráhy. Člověk je schopen vnímat širší pole původního prostoru. 

Frekvence RH nesou inteligenci, která harmonizuje naše životy na velmi hluboké úrovni. Pomáhají nám nastavit novou rovnováhu ve stále měnícím se světě. Vstupují do našich životů a pomáhají je přetvářet v souladu s původní kvalitou. Pomáhají odstraňovat bloky, které jsme si v průběhu života vytvořili nebo jsme se s nimi narodili. Zažíváme novou kvalitu, která se poté propisuje do života. Každé setkání s frekvencemi RH je jedinečné, každý člověk na ně reaguje "po svém", dotýkáme se původní moudrosti, která opět hledá místo v našich životech, aby se mohla rozeznít. Jaké bude setkání právě pro Vás? To Vám nikdo neřekne, ale můžete to vyzkoušet...

Jaké bude setkání s frekvencemi RH právě pro Vás?

To Vám nikdo neřekne, ale můžete to vyzkoušet během půlhodinové konzultace (včetně 10minut RH)

je možné provádět i na dálku

Frekvence RH přišly na svět přes amerického lékaře Dr. Erica Pearla v roce 1993. Když zjistil, že schopnosti, které získal on sám, lze předávat jiným lidem, začal s úkolem, který se ve svém měřítku mohl zdát nemožný... rozšířit vědomí, světlo a léčivé informace po celém světě a umožnit lidem, aby se v budoucnu léčili sami. Naštěstí nic není nemožné a k roku 2016 zaškolil již více než 120.000 lidí ve více než v 60 zemích světa. Jeden z nich jjsem i já.

         Uzdravte druhé, uzdravte sebe.

                                                         Dr. Eric Pearl

Reconnection k nám přišlo v době, kdy se začínalo měnit vědomí lidí a ještě více tuto změnu urychlilo. Připravilo novou živnou půdu pro změny a uzdravení lidí. Vědeckými zkoumáními se prokázal vliv RH frekvencí na obnovu DNA. Nejen u defektů nově vzniklých, ale pomáhá napravovat disbalance vzniklé ještě před umělým poškozením (více ZDE). 

Frekvence RH nám pomáhají učinit evoluční krok a uzdravit se na nové úrovni vědomí.

"Světlo nepřichází zvnějšku, ale zevnitř...  Je to váš život, který světlo přináší."                                               Šalamoun promlouvá, Dr. Eric Pearl a Frederick Ponzlov

O.N.E. EXPERIENCE

(Level II)

11.- 12.6.2022 v Praze

THE RECONNECTION

(Level II)

11.- 12.6.2022 v PrazeUkázka z on-line základů Reconnective Healing s názvem Portál (level I), ukázka z kapitoly "Eric a Salomon" 

Jak se jednoduše naučit Reconnective Healing?