Průběh sezení

Kolik času je potřeba?

Na každé sezení si vyhraďte jednu hodinu. Při Reconnective Healing (Rekonektivním léčení)  strávíte na lehátku 30 minut, při procesu The Recoonection (Znovunapojení) o něco déle.

Co budu potřebovat?

Nepotřebujete nic specifického. Vezměte si pohodlné oblečení. Budete ležet na lehátku (bez obuvi). Nejčastěji lidé leží na zádech, ale pokud potřebujete zvolit jinou pozici, klidně můžete. Jde jen o to, aby Vám bylo pohodlně a mohli jste se uvolnit. Před samotným  ležením si řekneme pár potřebných informací. 

Hodinky, ani řetízky nejsou překážkou, brýle je pohodlnější odložit. Když Vám bude chladno, je k dispozici deka. 

Administrativa a finanční vyrovnání

Na začátku sezení proběhne krátké vyplnění základních iniciálů klienta a finanční vyrovnání. 

Pak už můžete všechno pustit a jen se soustředit na to, co během ležení za součinností frekvencí RH, vnímáte.

Na lehátku, si prostě jen "dáchněte", můžete se uvolnit. Zkuste pozorovat, jak se cítíte. Neočekávejte nic specifického, buďte ve stavu pozorování (jen tak si prozkoumávejte, co vnímáte) . Prostě se jen otevřete tomu, co přichází a jednoduše si to užijte. Zkuste vnímat, co je jiné, co je nové nebo se prostě děje. Cokoliv, co upoutá Vaši pozornost.

Reconnective Healing (Rekonektivní léčení)

Rekonektivní léčení probíhá bezdotykově. Praktik RH stojí někdy blíž, často i dál od lehátka a máchá nad klientem rukama "jako pako". Tím se vytvoří společné pole, naplněné frekvencemi RH a společným sdílením se člověk uzdravuje. Klient obvykle mívá zavřené oči, aby ho nerušily vizuální vjemy, ale klidně si můžete oči i otevřít. Někdo může v průběhu ležení i pocit, jakoby se ho někdo v průběhu léčení dotýkal, ale je to jen jeden z možných tělových vjemů.

Když ležíte na lehátku, můžete za zavřenýma očima vidět různé barvy nebo obrazy, anebo se Vám může před očima odvinout "film", zkuste jen jednotlivé obrazy zachytit, po ležení si o nich řekneme. Je dobré je zachytit, aby nevyšuměly, je to jako se sny. Pokud někdo barvy nebo obrazy nevnímá, neznamená to, že se léčení neděje, znamená to jen, že obrazy v tu chvíli neviděl. Léčení probíhá vždy. A nemusíme tomu ani věřit. Není to o víře v něco, ten proces prostě JE REÁLNÝ, DĚJE SE. Někdy si ho nemusíme všimnout hned, jindy je víc, než výrazný, ale děje se VŽDY. 

V průběhu ležení může docházet i ke zvukovým efektům. Bývá běžné škrundání v břiše, slyšitelný pohyb ve střevech... nemusíte se tím zneklidňovat - je to obvyklé. Můžete cítit i různé známé, či neznámé vůně. Někdy léčení doprovázejí i emoční prožitky klienta. Smích, pláč... nesnažte se je brzdit, nechte volně plynout, co se děje.

Po ležení si řekneme o Vašich prožitcích, které jste měl v průběhu léčení.

Užívání léků

Pokud jste zvyklí brát nějaké léky, neměňte to kvůli léčebnému sezení. Je na lékaři, který Vám léky předepsal, aby usoudil, zda došlo ke změně Vašeho zdravotního stavu a zda díky tomu může upravit medikaci. Rekonektivní léčení nenahrazuje lékařskou diagnózu ani neléčí specifické zdravotní výzvy. Každý klient nese plnou zodpovědnost za své vlastní zdraví a za svoji lékařskou péči.Průběh  Znovunapojení

Znovunapojení se dělá ve dvou sezeních, které trvají hodinu. Společný termín najdeme ponejlépe ve dvou následujích dnech po sobě nebo obden. Celý proces musí být ukončen do 72hod od jeho započetí. Na sezení si rezervujte hodinu času. První den strávíte na lehátku 30-40 minut, druhý den o chvilku déle. Mezi sezeními musí proběhnout noční spánek.

Průběh sezení je stejný jako u Rekonektivního léčení, liší se jen to, kam směruje Praktik frekvence Rekonektivního léčení ze sých dlaní, když ležíte na lehátku. Při Znovunapojení je to do konkrétních energetických drah a bodů (zatímco při Rekonektivním léčení je to "freestyle"). Pocitově můžete Znovunapojení vnímat obdobně jako Rekonektivní léčení. 

Před tím, než přistoupíme ke Znovunapojení, není nutné projít Rekonektivním léčením.

Pokud člověku v tom nic nebrání, doporučuji projít sérií 3 Rekonektivních léčení a poté Znovunapojením. Proces léčení tělo "naladí" a zároveň už pomůže ve zpracování řady věcí z minula, vědomí se rozšiřuje a on se už ve svém spojení s novou kvalitou, zabydluje. Znovunapojení je potom už jen pomyslné završení celého procesu.

Ale není to nutné. Někdo přijde jen na ochutnávku, někdo jen na jedno nebo dvě léčení a pak přistoupí ke Znovunapojení. Rekonektivní léčení prostě před Znovunapojením není podmínkou. Funguje i bez něj.