K MISTROVSTVÍ

                                                    .... aneb musíme tam všichni

Původní učení čínských mistrů - Ham Yu (cham ju), které pochází z doby cca před 5000 lety, se v minulosti uchovávalo a předávalo pouze ústní formou. Teprve v posledních letech se opět otevírá světu.

Ham Yu vypráví o souvztažnosti jinu a jangu, země a nebe, hmoty a energie... 

Jako lidstvo se vstupujeme do nové etapy. Jsme nuceni vrátit se k podstatě, protože jsme se už moc odklonili od své přirozenosti a instinktu. Reconnective Healing® (Rekonektivní léčení) a proces The Reconnection® (Znovunapojení) nás s naší podstatou opět znovu-spojuje. Frekvence Rekonektivního léčení nesou energii, světlo a informace a pomáhají nám rozpoznat kvalitu našeho Mistrovství a potenciálu. Když tento stav zažijeme na tělesné úrovni, v běžném životě se k němu můžeme snáze přibližovat. Už víme, co hledáme.... více ZDE

Dzogchen /dzogčen/ je prastaré tibetské učení o prvotním stavu bytí, který se také nazývá úplná dokonalost. Tento stav je od počátku svobodný a nezávislý na všech omezeních a podmíněnostech. Mistrovo předání tohoto stavu poznání tvoří srdce nauky dzogčhenu. Toto učení je předáváno v kontextu tibetského buddhismu

Nauka dzogčhenu díky svému přímému a nekomplikovanému přístupu překračuje veškerá kulturní omezení, a je tak dostupná všem lidem, nezávisle na jejich kulturním či duchovním kontextu. Dzogchen není náboženství, nežádá po nikom, aby v cokoliv věřil. Naopak nabádá nás, abychom pozorovali sami sebe, a tak odhalili svůj skutečný stav. Nauka není pouze teoretická, je především praktická. Ačkoliv je velmi prastará, zůstává pro lidské bytí stejně významná nyní, jako kdysi, protože přirozenost těla, hlasu a mysli, ve kterých se člověk projevuje, se nezměnila.