The Reconnection

Znovunapojení

Znounapojení je trvalé opětovné spojení s naší podstatou. Jde o proces aktivace energetických drah a bodů člověka a jejich propojení s energetickou mřížkou prostoru. Stejně tak, jako má energetické dráhy planeta, má je i člověk a okolní prostor. My přes naše energické dráhy a body neustále načítáme okolní prostor a  proces Znovunapojení umožňuje ještě širší výměnu energie, světla a informací. Dělá se jen jednou za život. Život člověka vstupuje na nový level, přichází evoluční skok ve všech oblastech života. 

Znovunapojení je proces, při kterém naše tělo začne rezonovat s jasnou kvalitou, proudící nově přes naše energetické dráhy a body, do života tak vstupuje trvalý proud, rozeznívající život člověka. Všechny oblasti života mají tendenci se přirozeně navracet do původní rovnováhy bez omezení času a prostoru.  Nastupuje životní pokrok, který je v souladu s energií, světlem a informacemi Rekonektivního léčení, jeho efekt je trvalý. 

Při tomto procesu Praktik směruje frekvence RH do konkrétních energetických drah a bodů (na rozdíl od Rekonektivního léčení, tam je to "freestyle"). 

The Reconnection  ovlivňuje všechny roviny - fyzickou, psychickou, mentální i duchovní. Člověk si opět začíná tvořit život jednodušší, přímočařejší a jasnější. Je to proces, který Znovunapojením začíná a vyvíjí se v následném životě.

The Reconnection je návratem ke svému ideálnímu stavu. Pro každého je tento proces individuální.

Člověk je potom už trvale spojen s frekvencemi Rekonektivního léčení. Po setkání s nimi byly vědeckými výzkumy prokázány vliv na strukturu naší DNA. Dále bylo prokázáno, že během působení Rekonektivních frekvencí, proudí do těla velké množství fyzického světla, širokého spektra energie a informací ve vysoce harmonické podobě. Děje se to jak u Rekonektivního léčení, tak u procesu Znovunapojení. Znovunapojení je proces trvalý. Čím více člověk rezonuje se svou původní kvalitou, tím více je přínosný pro okolí, stává se katalyzátorem ozdravného procesu i všech ostatních. 


Znovu se spojte s vyšší silou, která je.

                                                                 kniha Šalamoun promlouvá; Dr. Eric Pearl a Frederick Ponzlov

V reálném životě se následný progres projevuje například:

  • člověk tvoří zdravější vztahy, kultivuje vztahy funkční a dovoluje si pouštět nefunkční
  • v pracovní oblasti si nachází cestu k povolání, které je mu vlastní
  • dochází k výraznému zklidnění a reorganizaci svého života směrem k harmonii.
  • Reconnection zpomaluje i zastavuje proces stárnutí našeho fyzického těla
  • prohlubuje se spokojenost a efektivita
  • snižuje se hladina vnitřního stresu, vrací organismu rovnováhu a zdraví a navyšuje energii v našem těle.
  • navýšení vědomí člověka

The Reconnection se dělá ve dvou sezeních, které trvají hodinu. Společný termín najdeme ponejlépe ve dvou následujích dnech po sobě nebo obden. Celý proces musí být ukončen do 72hod od jeho započetí. Více o průběhu Znovunapojení naleznete zde

Po The Reconnection dochází k harmonizaci všech aspektů v našem životě. Život se dává více do pohybu, do procesu Znovunapojení jde spíše o lineární vývoj , po něm je to exponenciální růst. To je do jisté míry spojeno i s rozpadem některých starých věcí a vzorců v našem životě. Dochází k vymazání nefunkčních vzorců v našem energeticko-informačním systému a vyléčení na všech úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní.

Mnoho lidí zažije výrazné změny ve svém životě směrem k harmonizaci a navýšení vědomí.
Opět se spojujeme s věcmi či oblastmi, které nám dělají v životě radost. Učíme se více naslouchat svému instiktu. Přestáváme o životě přemýšlet, začínáme více život ŽÍT. Začínáme chápat svůj život v souladu s větším obrazem, kterého jsme součástí. Život, který žijeme a tvoříme dává stále větší smysl a události do sebe zapadají. Procesem Znovunapojení to teprve začíná.