ČÍNSKÁ KOSMOLOGIE

Původní učení čínských mistrů -  Ham Yu (cham ju), které pochází z doby cca před 5000 lety, se v minulosti uchovávalo a předávalo pouze ústní formou. Teprve v posledních letech se opět otevírá světu. 

Ham Yu vypráví o souvztažnosti jinu a jangu, země a nebe, hmoty a energie...

Jinová sféra- sféra země, hmoty - je svět, ve kterém v současnosti žijeme. V tomto světě je to, co vidíme, pouze zdánlivé. Jsme pod jakousi ochranou - vidíme pouze to, na co jsme v danou chvíli připraveni.

Jangová sféra - sféra nebe - funkce, energie, Universum nebo chcete-li Vesmír. V této sféře již nejsme pod ochranou. To, co vidíme, není schováno ani přikrášleno. Pokud je člověk připravený, mohou se dít zázraky. Dříve, než byl žák do vědění jangové sféry připuštěn, prošel dlouhým čekacím obdobím, ve kterém byly prověřeny jeho fyzické a hlavně morální kvality.

V kapitole Astrotyp a cesta života  jsou nastíněné informace o tom, co pro nás znamená jeden kratičký okamžik - naše narození. Je to otisk energetického potenciálu, který je v tu chvíli v systému nastaven a který si s sebou neseme celý život. Vypovídá o našich vlastnostech, zdravotním zatížení, o energetickém náboji...

V kapitole Feng Shui se snažím přiblížit, jak v rámci systému, může prostor ovlivňovat člověka a člověk zase prostor. V tomto systému neustále probíhá komunikace. Co vneseme do prostoru, to se nám odrazí v životě a naopak. Když si toho budete vědomi, můžete zkvalitnit a zkultivovat prostor, a tím svůj život. Nebo naopak - když není možné zkultivovat prostor, můžete se naučit doplnit sami sebe o to, co v prostoru chybí, a tím nastolit harmonii.

Svět, ve kterém žijeme, je energetický a promítá se do hmoty. Uvědoměním si propojenosti systému můžeme vnímat naši realitu v širších souvislostech a zároveň můžeme vědomě zkvalitnit naše životy.