FENG SHUI

Člověk - Čas a Prostor 

tvoří  neoddělitelnou  trojici, kterou  staří  Číňané  nazývali        Tři herci. Mezi nimi dochází k neustálé interakci, vše je proměnlivé a neoddělitelně propojené. 

Prostor a jeho rozvržení přímo vypovídá o vnitřní struktuře člověka. Jak se člověk v průběhu života vyvíjí a zraje, upravuje se i jeho vnitřní rozpoložení. Pokud se člověk uvnitř mění výrazně, může se stát, že po čase mu původní prostor začne být těsný. Někdo se rozhodne pro změnu bytu či domu, někdo pro přestavbu, někdo vymění nábytek a někdo to neřeší. Člověk, čas a prostor je ale spojitá nádoba - pokud neovlivníme my prostor, prostor ovlivní nás.


Kdy si můžeme uvědomit výrazný vliv prostoru, je právě při změně bydlení nebo po úpravě bytu. Člověk k těmto krokům dospívá intuitivně - kdy je vhodný čas na změnu a jaký prostor ho v danou dobu oslovuje. Ale jaký to má za následek změny v životě člověk zjistí až zpětně. Často se lidem doslova změní život. Cítí se jinak, dělají věci jinak... něco je prostě jinak. Člověk to moc nedokáže popsat, někdy nad tím ani nepřemýšlí, ale děje se to.


Jemnějšího, avšak praktického, vlivu na naši spokojenost si můžeme všimnout na příkladu třeba pracovního stolu. Je na něm potřeba rozmístit několik předmětů - např. tablet, blok, pití.... Z klasiky českého filmu dobře známe sektor A, sektor B...i klasik si všiml, že v tom je rozdíl. Je možné, že když předměty na stůl poprvé položíte, něco vám ještě malinko nesedí, zkusíte je mezi sebou prohodit, posunout.... až nakonec jste s výsledkem spokojeni. Něco ve vás spokojeně poklesne, sedne si to..."tak to má být... je to hotovo". Povedlo se vám předměty rozmístit tak, jak to odpovídá vašemu aktuálnímu vnitřnímu rozpoložení.

Stejně tak, jak můžete vnímat váš pocit, když předměty jsou podle vašeho rozvržení, můžete vnímat i jaké pocity máte, když předměty podle vašeho rozvržení nejsou. Díky tomu si můžete lépe představit a uvědomit, co pro vás znamená, když jste v prostoru - bytě, domě, kanceláři..., který neodpovídá vašemu nastavení.


Každá část místnosti (nebo jakéhokoliv prostoru) má jiný energetický náboj. I zde funguje, že se překrývá několik vlivů najednou. Každý z vlivů vypovídá o jiné sféře působení a výsledek je součtem těchto vlivů. 

Feng Shui se zabývá právě zkoumáním energie prostoru a vnášení harmonie mezi tři herce - člověka, čas a prostor.

První sféra vlivu vypovídá o tom, jak se cítí hmota v prostoru - jde o sféru jinu. Hmota je i naše tělo - dopady této sféry se budou týkat našeho organismu, našeho zdraví. Tuto sféru zkoumá metoda Pěti zvířat.

Druhá sféra vlivu je jinjangová. Zde již hmota dostává funkci. Na této úrovni vidíme, jaké oblasti jsou pro nás v životě důležité, na co se zaměřujeme, co opomíjíme a kde dochází k blokaci. Tím, co vkládáme do prostoru můžeme tyto oblasti v životě i zpětně ovlivnit. Zda jsou pro nás v současném životě důležité vztahy nebo kariéra, rodina, hojnost... . To vše se dá se znalostí metody Ba Gua zjistit, rozklíčovat a ovlivnit.

Třetí sféra vlivu je jangová. Jejím působením se zabývá metoda Osmi vchodů a devíti nebes. Vliv této sféry je již jakási nadstavba. Z předchozích metod jsme zjistili, jak se my a naše tělo cítíme v prostoru, jaké oblasti jsou pro nás důležité, na co se zaměřujeme, co spíše potlačujeme a teď se navíc dozvíme, jak nám v tom všem přeje nebe. Zda na danou oblast působí síly rozvoje, léčení nebo naopak energie ne zcela příznivé pro náš záměr. Zajímavé na tom všem je, že i zde máme možnost volby. Je na nás, jaké síly zde budou působit. Vše se totiž odvíjí od centra, které my si pomyslně volíme v prostoru. Většinou jde o náš podvědomý výběr, který má svůj důvod. Zda je pro nás centrem jídelní stůl, kolem kterého se schází rodina nebo zda dáme přednost konferenčnímu stolu a setkávání se s přáteli anebo zda je pro nás centrem náš pracovní stůl .... to si podvědomě volíme sami. Našim rozhodnutím ovlivňujeme i ostatní, kteří s námi prostor sdílí. A platí to, i když o tom člověk neví nebo si to nechce připustit.

S prostorem neustále komunikujeme. Možná si to neuvědomujeme, ale interakce probíhá. Pokud prostor sdílí více lidí, většinou jeden člověk má v prostoru hlavní slovo a ten potom nejvíce ovlivňuje ostatní - on volí centrum.

Někdy stačí i malá změna v prostoru a má to dalekosáhlé důsledky. Někdy stačí jen pár doplňků nebo jen zvolit si nové centrum. Jindy je zapotřebí zásadnějších úprav. Pokud ale není možné upravit prostor, můžeme pro prostor upravit člověka. Člověk vstupuje do prostoru se svými osobními energiemi. Energie člověka se změní třeba jen změnou oblečení.

Pokud cítíte, že byste potřebovali ve svém životě s něčím hnout a nedaří se vám to, zkuste se zaměřit na prostor, ve kterém žijete a pracujete.

Důležité je ale uvědomění si, jak jsme s prostorem provázáni, a co máme v prostoru, to se nám děje v životě. A pokud budete žít v prostoru, ve kterém se cítíte dobře, děláte toho pro sebe víc, než se může zdát.