DZOGCHEN

Dzogchen /dzogčen/ je prastaré tibetské učení o prvotním stavu bytí, který se také nazývá úplná dokonalost. Tento stav je od počátku svobodný a nezávislý na všech omezeních a podmíněnostech. Mistrovo předání tohoto stavu poznání tvoří srdce nauky dzogčhenu.

Nauka dzogčhenu díky svému přímému a nekomplikovanému přístupu překračuje veškerá kulturní omezení, a je tak dostupná všem lidem, nezávisle na jejich kulturním či duchovním kontextu. Dzogchen není náboženství, nežádá po nikom, aby v cokoliv věřil. Naopak nabádá nás, abychom pozorovali sami sebe, a tak odhalili svůj skutečný stav. Nauka není pouze teoretická, je především praktická. Ačkoliv je velmi prastará, zůstává pro lidské bytí stejně významná nyní, jako kdysi, protože přirozenost těla, hlasu a mysli, ve kterých se člověk projevuje, se nezměnila.

V současné době si tuto oblast ještě prozkoumávám. V Čechách je komunita skvělých lidí, kteří jsou otevřeni zodpovědět zvídavé dotazy a případně provést učením. Více na www.dzogchen.cz

Dovolte mi malou osobní poznámku... Vždy jsem se považovala spíše za individualistu a jakékoliv komunity nebo spolky mě příliš nelákaly. Když jsem se na své cestě poznala s lidmi, kteří jsou v komunitě Dzogchenu našla jsem nečekaně skupinu samých individualistů, které spojuje jeden společný cíl... dojít poznání a osvobodit se od iluze. Setkala jsem se zde s ochotou, otevřenosí a nezištností jako málokde. Jsem aktivním členem a začínám spoluprocovat s Dzogchenovou komunitou pracovat na proojektech, podporujících zdravý život. Spojení s tak úžasným Mistrem, jakým byl Čhögjal Namkhai Norbu, je opravdu vzácné.

Mně osobně do dzogchenu přivedl sen. A čím déle Dzogchen praktikuji, tím více je ten sen jasnější, jakoby se stal součástí vnímání mého současného života.