ASTROTYP A CESTA ŽIVOTA

Každý člověk se narodí na svět s určitým posláním. Když duše bilancuje, jaké zkušenosti již v jiných životech načerpala, zároveň i ví, jaké další zkušenosti potřebuje pro další vývoj, směřující k osvícení. Vytvoří si plán nového života a stanoví si, co si v tomto životě má řešit. Náš plán životní cesty máme uložen na nevědomé úrovni. Nejsou stanoveny podrobnosti, jen hrubé rysy, které splnění plánu zajišťují. Jakési styčné body, milníky, k nimž směřujeme. Mohou to být různá místa, různé situace nebo i různí lidé, ke kterým nás to v průběhu života táhne. To, jak si naplňujeme náš život mezi těmito milníky, je čistě naše současná práce na základě svobodné volby.

V této kapitole se budu podrobněji věnovat informacím o plánu naší cesty a o našem vybavení pro tuto cestu z pohledu čínské kosmologie. Díky tomuto pohledu můžeme poodhalit to, co je pro náš život pevně stanovené.

Při vytvoření plánu cesty života, jsme si nastavili čtyři "vstupní podmínky", které zajistí, abychom dosáhly kýženého cíle a získali potřebné zkušenosti. Těmito vstupními podmínkami je volba času a místa narození a volba obou rodičů. Pátý aspekt nám byl dán do vínku Universem. Nazývá se Liang. Je to dar, který nám dává moc - možnost svobodné volby, a díky němu není možné přesně propočítat všechny události v našem životě. Máme totiž možnost se svobodně rozhodnout, kudy se vydáme.

Co pro vás znamenala volba právě vašich rodičů - ať už genově, vlastnostmi či způsobem výchovy, je do určité míry zjevné. Navíc od otce získáváme "nadvědomí", po matce dědíme "podvědomí".

Místo narození je také důležité. Jiné podmínky pro život a životní situace budeme mít v Čechách, jiné např. v Arabském světě, jiné v Asii, v Africe... . Člověk se může v průběhu života přestěhovat, ale svou zkušeností a energetickým potenciálem navazuje na místo, odkud pochází. 

Čas narození vypovídá o energetickém nastavení, který byl právě v okamžiku narození. Energie okamžiku se otiskne do našeho celého života.

Svět je energetický systém, ve kterém dochází k neustálým proměnám energií. Navzájem se prolíná působení různě dlouhých energetických cyklů. Díky tomu, že jsou jednotlivé cykly nestejně dlouhé, je každý okamžik jiný.

Z krátkodobého pohledu to můžeme pozorovat na změnách ročních období. Sami jistě dobře vnímáme, že energie, kterou nese jaro, kdy doslova ve vzduchu cítíte, jak něco nového začíná, je odlišná od energie léta - to je život sám, přináší radost, aktivitu, vřelost, větší cvrkot a jiskření.

Babí léto je potom jako připomínka léta, ale už v sobě nese informaci o nastávající změně. Je to doba zlomu, kdy to, co rostlo a sílilo, dosáhlo svého vrcholu a nyní začne uvadat a stahovat se zpátky ke kořenům. Aktivita se překlopí do pasivity - jang je vystřídán jinem. Představa podzimu ve Vás jistě vyvolá jiný pocit, než jaro nebo léto. Podzim je doba sklizně a stahování se. Ať už rostlin zpátky do země nebo lidí do svých domovů. Zima má další náboj - je to období spánku, který je potřebný pro načerpání sil. Bez spánku bychom neměli sílu pro další život. V tomto období završujeme a bilancujeme. 
Ještě krátkodobější pohled nám poskytne cyklus jednoho dne. Ráno nese obdobný náboj jako jaro, poledne je pro nás létem, odpoledne babím létem, podvečer je podzimem a noc zimou.


A stejně tak, jak můžeme vnímat různou energii při střídání ročních období nebo dne, tak probíhá proměna energií na více úrovních v různě dlouhých časových cyklech. A všechny úrovně nás ovlivňují současně.To, co vznikne v určitou chvíli, nese si s sebou otisk energie, která byla právě ve chvíli vzniku. Týká se to vzniku čehokoliv, včetně našeho narození.

Z okamžiku narození můžeme při znalosti energetických cyklů vyčíst řadu informací o jedinci a jeho životní cestě. Tyto informace jsou zobrazeny v Astrotypu, který je možné vypracovat po znalosti data a hodiny narození.

Z Astrotypu se na první pohled dozvíme, jaký náboj člověk má. Zda před sebou máme spíše jangového (aktivního) nebo jinového (pasivního) člověka. Vypovídá to o přístupu k životu a k tomu, co přináší různé situace. Spíše jangový člověk jedná více akčně, spíše jinový člověk je více pasivní. Samostatnou kapitolou jsou lidé zcela jangoví nebo zcela jinoví.
Většina lidí má v Astrotypu kombinaci jak jinu, tak jangu. Vidíme, co převažuje. Ten, kdo má obě polarity více vyrovnány, může si vybrat, kdy bude používat spíše aktivní postoj a kdy je pro něj vhodnější zůstat v ústraní. Jin i jang nesou více informací, ale pro prvotní představu nám bude stačit porovnání pasivita&aktivita.

Z tabulky astrotypu dále vyčteme, z jakého "materiálu" je člověk stvořen. Jakými prvky a energiemi byl v okamžiku jeho zrodu naplněn prostor. Zda je vyrostl ze dřeva nebo je projiskřen ohněm, uhněten zemí, přetvořen z kovu anebo napněn vodou. Z možných pěti prvků - dřeva, ohně, země, kovu a vody - jsme si vybrali šest možností, které tvoří naší materiálovou základnu. Minimálně jeden prvek tedy máme zastoupen dvakrát. Často jsme navíc některý materiálový prvek při své volbě vynechali, o to víc se nám jiný prvek opakuje. 
Zastoupení prvků vypráví o energetickém potenciálu, který máme. Např. když máme hodně dřeva, budeme snadno začínat nové věci, budeme tvořiví; dřevo dále vypráví o dětství, jaru, vzteku, zdravotně o očích, játrech, žlučníku... . Jeden každý prvek přináší mnoho informací.

Vypráví o nás to, co máme, a stejně tak o nás vypráví právě to, co nám chybí. Pokud nám například chybí kov, nemusí pro nás být snadné udržovat pořádek, ne vždy si budeme umět nastavit a dodržovat pravidla, ale zase budeme méně konzervativní...

Další informací, kterou dostáváme, je, jaké vlastnosti si člověk vzal na svou cestu života. O vlastnostech se dozvíme zprostředkovaně přes čtyři zvířata, jež jsou v našem astrotypu uvedena a jež k nám hovoří jazykem archetypů. Můžeme vyčíst, které zvíře je nejsilnější, jaké budeme při kontaktu s daným člověkem nejvíce vnímat, jaké se projeví jen za určitých okolností. Např. nejslabší ze zvířat se projeví ve chvílích, kdy člověku ubývají síly - ve chvílích únavy nebo období vyčerpání... tehdy ale ukazuje svou slabší povahovou stránku. Zvířata se mohou navzájem podporovat, jiná mohou působit odlišně, nebo dokonce až protichůdně. Stejně takové rozpory mohou být v nitru člověka. Např. v nějaké oblasti bude člověk spíše zaměřen na celek než na detail, v jiné se z něj může stát naprostý perfekcionalista.

Spolu s Astrotypem můžeme na základě data a hodiny narození získat také tabulky, které nám prozradí více o zdravotním zatížení člověka. Tabulka prenatálních zátěží nám ozřejmí, s jakým zatížením jsme přišli na tento svět, a tabulka postnatálních zátěží nás informuje o energiích, které budou na nás v průběhu pozemského života působit.
Zdravotní zatížení, s nímž jsme přišli na svět, se odvinulo od vývoje našeho těla v děloze matky. Vzhledem k tomu, že naše tělo se tvořilo a vyvíjelo 9 měsíců a většina energetických cyklů trvá déle, tělo bylo vystaveno nevyrovnané energetické zátěži. To mělo vliv na tvorbu jednotlivých orgánů a od toho se odvinulo předem dané zatížení našeho organismu. Na tento vzniklý "nevyrovnaný" organismus dále v průběhu života působí energie tak, jak dále energetické cykly postupují. To znamená, že pokud mám díky prenatální energetické zátěži např. oslabená játra a v průběhu mého života začne navíc působit energie, která játra ještě více zatěžuje, mohou se v dané oblasti projevit problémy... přestože "viditelně" k tomu není důvod.

Další velice zajímavá informace, kterou z tabulek můžeme vyčíst, je právě cesta života. Informace o ní se dozvíme díky hexagramům, vycházejících z knihy proměn - I-tingu.
Podle zastoupení a pozice jinu a jangu v tabulce našeho astrotypu se dozvíme, jaký životní hexagram si člověk zvolil pro svou cestu životem. Z tabulek prenatální a postnatální zátěže se poté dozvídáme o styčných bodech jednotlivých životních období. 
Když to shrnu... máme jeden hexagram, jenž nám vypráví o celé cestě života, kterou jsme si zvolili, a pět hexagramů, jež vyprávějí o pěti různých období života - o dětství, mládí, zrání, o období prokvétání a stáří.

Další velice zajímavá informace, kterou z tabulek můžeme vyčíst, je právě cesta života. Informace o ní se dozvíme díky hexagramům, vycházejících z knihy proměn - I-tingu.
Podle zastoupení a pozice jinu a jangu v tabulce našeho astrotypu se dozvíme, jaký životní hexagram si člověk zvolil pro svou cestu životem. Z tabulek prenatální a postnatální zátěže se poté dozvídáme o styčných bodech jednotlivých životních období. 
Když to shrnu... máme jeden hexagram, jenž nám vypráví o celé cestě života, kterou jsme si zvolili, a pět hexagramů, jež vyprávějí o pěti různých období života - o dětství, mládí, zrání, o období prokvétání a stáří.

To vše nám řekne pouhá maličkost... datum a hodina narození. Kolik je do jedné chvíle vtisknuto informací...

Je důležité si uvědomit, že jsme pro náš plán životní cesty naprosto dokonalí! Vybrali jsme si dobrovolně jak samotný plán, tak okolnosti našeho narození.
A pokud se vám třeba některá vaše vlastnost nelíbí, je to zbytečné... jste dokonalý jako komplet. Jde jen o to, jak s tím vším naložíte.
A stejně tak, jak jste dokonalý vy pro vaši cestu a váš úkol, tak každý další člověk je zase dokonalý pro tu svou. S vědomím této skutečnosti se Vám životem může jít o něco lehčeji :o).