HO'OPONOPONO

Ho' oponopono je havajská metoda léčení. Když jsem ji začala používat, pochopila jsem více o naší realitě a systému, kterého jsme součástí.

O Ho'oponopono je toho napsáno mnoho v různých knihách a konají se na toto téma i semináře. Já sama jsem se o Ho'oponopono dozvěděla z e-mailové zprávy... jak málo někdy stačí k tomu, aby člověku přišla do života změna. Jsem díky své zkušenosti přesvědčena, že pokud člověk pochopí princip, stačí základní informace.

Informace o Ho'oponopono  rozděluji do dvou částí:

  • 1. Původní text e-mailové zprávy, díky které jsem se o Ho'oponopono dozvěděla

Text uvádím v původní podobě. Šíření textu je v souladu se souhlasem autora. Některé pasáže beru trochu s rezervou, ale do textu jsem nezasahovala.

  • 2. Praktické použití Ho'oponopono

a. - Svět vnější 

b. - Svět vnitřní

1. Původní text e-mailové zprávy, díky které jsem se o Ho'oponopono dozvěděla:

Dozvěděl jsem se, že terapeut používá havajskou léčitelskou metodu nazvanou ho'oponopono. Nikdy jsem o ní neslyšel, ale nemohl jsem to pustit z hlavy. Pokud byl příběh pravdivý, chtěl jsem se dozvědět více. Vždycky jsem věděl, že "stoprocentní zodpovědnost" znamená, že jsem zodpovědný za to, jak myslím a co dělám. Cokoliv nad to už nemůžu ovlivnit. Myslím si, že většina lidí takto také rozumí pojmu naprostá zodpovědnost. Jsme zodpovědni za to, co děláme, nejsme zodpovědni za to, co dělají druzí.
Havajský terapeut, který léčil mentálně postižené lidi, mě naučil nový a pokročilejší náhled na stoprocentní zodpovědnost. ...Více zde 

2.a. -Praktické použití Ho'oponopono - SVĚT VNĚJŠÍ

Po přečtení základní informace o Ho'oponopono jsem cítila, že mě v ní něco oslovilo... ŽE NA NÍ NĚCO JE, ale nebyla jsem vnitřně nastavená pro okamžitou aplikaci do svého života. Cca za tři měsíce ten čas přišel...

Často jsem v té době myslela na jednu ženu, která byla vážně nemocná. Netušila jsem, jak moc je pokročilá její nemoc a jeden večer jsem prostě jen věděla, že jí mám začít v duchu říkat ona slova "Odpusť mi, Miluji Tě, Děkuji Ti". To, co následovalo pro mě bylo překvapivé, silné, poučné...

Vnímala jsem, jak se pomocí těchto slov dostávám k dané ženě, jako bych proplouvala hustou mlhou a při každém konkrétním slově... Více zde

2.b. -Praktické použití Ho'oponopono - SVĚT VNITŘNÍ

O světě vnitřním jsem začala přemýšlet až několik let po prvním seznámení s Ho'oponopono. Napřed jsem tuto část sdělení vůbec neviděla. Pomohla tomu i skutečnost, že jsem měla v té době ochrnuté tělo a z původního extroverta se na dlouhý čas stal introvert. Potom jsem dlouhodobě pozorovala a vyhodnocovala, jak náš vnější i vnitřní svět spolupracují. Jak, když se něco uděje ve vnějším světě, vyvolá to reakci světa vnitřního. Anebo naopak, jak přetlak ve vnitřním světě vyhřezne do viditelné akce světa vnějšího. Nejde jen o fyzické tělo, dotýká se to všech rovin existence - roviny fyzické, psychické, mentální, i duchovní. My v základu jasně vnímáme rovinu fyzickou, ale i psychický nebo mentální, anebo třeba duchovní tlak ze světa vnějšího, mohou vyvolat silnou odezvu světa vnitřního. A s ohledem na to, že náš život se dotýká všech těchto rovin, tlak mezi nimi se volně přelévá. Ale pojďme to vzít popořadě. .... Více zde