SMYSL ŽIVOTA

Často ke mně přicházejí lidé, kteří lidé se necítí ve svém životě spokojeni. Nezažívají "naplnění" a skutečné uspokojení z toho, co se v jejich životě děje. Člověk vnímá, že některé oblasti ho v životě přitahují, ale nachází mnoho důvodů, proč se za nimi nelze vydat. Nebo naopak má nutkání překotně hledat, a přitom má strach, že přehlédne "to pravé"...

Každý z nás se narodil na svět s určitým posláním. Navazujeme na své zkušenosti z minulých (nebo paralelních) životů a k tomu, abychom se stali dokonalejšími bytostmi, potřebujeme zkušenosti nové.


Než jsme se vydali do současného života, připravili jsme si plán toho, jaké zkušenosti v tomto životě máme načerpat. Tento plán jsme si tvořili, když jsme byli ve stavu celistvosti. V tomto životě jsme vstoupili do určité role a naše tělo je náš kostým. 

Naše role a naše ego nás omezuje v celistvosti, proto není vždy snadné si na náš plán rozpomínat a bezchybně ho naplňovat. Jako základ jsme si zvolili místo a čas narození, zvolili jsme si své rodiče a některé další důležité aspekty našeho života. Ale všechno předem naplánováno není, mnoho aspektů si volíme v průběhu života.

Může se nám v průběhu života stát, že se odchylujeme od našeho původního plánu cesty. Můžeme mít pocit, jako bychom na něco důležitého zapomněli, cítit nervozitu v oblasti břicha, nespokojenost, prázdnotu. Můžeme se snažit tento pocit přehlušit... jídlem, pitím, nakupováním, workholismem nebo jiným nuceným chováním. Opravdovou vnitřní spokojenost tím ale nezískáme.

Důležité je uvědomit si, že jsme naprosto DOKONALÍ pro to, co jsme si zvolili jako cestu života. Už jen toto uvědomění může pomoci, aby se člověk zklidnil a mohl naslouchat tomu, co opravdu chce, co mu dělá radost, co ho přitahuje a naplňuje. Jakmile se člověk vydá za tím, co doopravdy chce (kam ho srdce táhne), napomohou mu shody okolností, aby se mu vedlo život naplňovat. Odměnou je potom pocit spokojenosti a vědomí, že všechno je, jak má být.

Já jsem svůj smysl života našla v napomáhání hledání cesty druhým lidem. Ať už díky Reconnection nebo nahlédnutím na cestu života z pohledu čínské kosmologie. Anebo jen podporou a blízkostí.

Reconnection aktivuje naši životní cestu. Přichází z míst, ve kterých jsme si svůj plán cesty tvořili. Pomáhá nám zbavit se bloků, které jsme si vytvořili, otevírá nám dveře. Frekvence Rekonektivního léčení nesou energii, světlo a informace, které nás opět spojují s naší podstatou... jakoby se nám opět vracely vzpomínky na kvalitu, jakou můžeme žít.

Cestu života lze číst i podle data a hodiny narození. Dle čínské kosmologie náš život provázejí hexagramy, které jsme si zvolili pro svou cestu života. Jeden hlavní životní hexagram a další, které se váží ke kratšímu časovému období života.

My sami jsme klíčem ke smyslu našeho života. My sami podvědomě tušíme, kam nás to táhne. My sami podle spokojenosti nebo nespokojenosti poznáme, zda jdeme správnou cestou.

Všem přeji, aby našli správnou cestu a nescházeli z ní... já se budu snažit o totéž.