POPIS FUNGOVÁNÍ ZÁKONA PP

Začneme na co nejvíce hmatatelné úrovni. Díky starým českým pořekadlům jsme se s tím již setkali. Rčení "vrána k vráně sedá" nebo "rovný rovného si hledá" vypovídá totiž právě o tomto zákonu.

Sledovat to lze například na skupině lidí. Pokud vznikne větší skupina lidí, po čase vytvoří menší skupinky, kde se shluknou lidé, kteří si jsou v rámci daných možností nejbližší. Je možné to pozorovat v jakémkoliv kolektivu... Lidé, kteří jsou si blízcí, se navzájem podporují, dodávají si bezpečí a sílu.

Díky Feng shui jsem si mohla začít všímat, jak působí energie v prostoru a zároveň, jak i určitá místa přitahují lidi s podobným rozpoložením. Když přijdeme do prázdné místnosti, vybereme si místo, které nám v tu chvíli nejvíce vyhovuje. Každé místo má určitou energii. Jinak se cítíme v rohu místnosti, jinak v první řadě, jinak uprostřed, jinak na kraji, vlevo nebo vpravo... Jdeme tam, kde se v danou chvíli a v daných podmínkách cítíme nejlépe. To, jaké místo si vybíráme, vypovídá o nás a stejně tak i o lidech, kteří s námi daný prostor v tu chvíli sdílejí. Jde o jakýsi "společný jmenovatel" těch, kteří se nachází ve stejný čas  na stejném místě.

A díky rozdělení prostoru ve Feng Shui můžeme vidět, zda se člověk právě zabydlel v sektoru rodiny, kariéry, tvoření, štěstí nebo vztahů... 

Platí to samozřejmě i ve větších celcích.

Podle toho, v jaké části města bydlíme, se rozlišovalo už kdysi. Jestli jste "dolňák" nebo "horňák", zda jste ze Žižkova nebo z Vinohrad. Vlastně to vedlo až k jakémusi kastovnictví. Určitá oblast přitahuje jistý typ lidí, který s daným místem "rezonují" a z toho někdy může vznikat i nevraživost... "tam" je to odlišné a přitom "tady" je to správnější.

Pro každého je správné to, kde je, protože to o něm vypovídá - je to osobní.

Je tedy důležité, jaké město, městečko nebo vesnici jsme si vybrali pro svůj život (i v případě narození); jaký kraj, jakou zemi, jaký světadíl; jakými lidmi se obklopujeme, v jaké části místnosti nejraději sedáme, kam chodíme rádi nakupovat, kde studujeme, kde pracujeme, jakou politickou stranu preferujeme, jakému klubu fandíme, jakou hudbu posloucháme...

Samozřejmě i jaké oblečení člověk nosí, je vypovídající. O tom, že "šaty dělají člověka", jsme také už slyšeli. Často vídáme různé módní vlny, na kterých někteří lidé ještě stále jedou. I tady mohou vznikat různé skupiny... jinak se asi bude oblékat rebelující teenager a jinak bankovní úřednice.

Ještě chvilku se zdržím u místa, kde žijeme a kde jsme se narodili. Zvolili jsme si nejen místo, kde žijeme, ale v rámci zákona PP jsme si dobrovolně zvolili i místo, kam jsme se narodili. Myslím, že je důležité si uvědomit, že naše volba je komplexní a dobrovolná.

V rámci energetického vyzařování naší duše, jež má ve svém vyzařování zakomponován i základní plán životní cesty, na kterou se vydává, jsme díky zákonu PP směřovali do nejvhodnějšího místa pro uskutečnění nášeho plánu. Náš plán je dobrovolný, a proto i výběr místa našeho narození i rodičů je dobrovolný.

Tím se dostáváme k působení zákona PP na méně hmatatelné úrovni, ale možná o to více důležitější.

To, že všechno je energie, jež má jen rozdílné vibrace, je už poměrně známé. Věnuje se tomu kvantová mechanika a je to v souladu i s řadou duchovních učení. Z tohoto pohledu i třeba židle, na které sedíme, je forma energie. Je jen natolik zhuštěná, že udrží další hmotnou formu energie - naše tělo. Člověk je energetický systém, který aby udržel svou energii, musí ji dobíjet tím, že konzumuje další energetické systémy - rostliny, zvířata. Z toho vyplývá několik závěrů...

Abychom náš energetický systém doplnili nejvhodnější potravou, měla by být (v souladu se zákonem PP) co možná nejpodobnější našemu energetickému nastavení. Měli bychom tedy konzumovat potraviny, jež vyrostly v naší blízkosti. Nechci tím říct, že máme pozřít svého souseda, ale pokud možno plody, které rostly v našich krajích. Proto často slýcháme, že máme jíst sezónní ovoce a zeleninu z našich krajů, může za to náš zákon PP. To ovšem neznamená, že do života nemůžeme zakomponovat větší pestrost. Já sama miluju ochutnávat nové chutě a vůně. Máme vždy na výběr... jde jen o to, co chceme.

Dalším důsledkem toho, že člověk je energetický systém, je, že co jako energetický systém vyzařujeme, to se nám v rámci zákona PP vrací. Tohle je hodně obsáhlé téma. Zjednodušeně řečeno, budu-li vyzařovat lásku, bude se mi vracet láska. Člověk je ale plný pocitů, dojmů, zkušeností, emocí... my vyzařujeme vše najednou. A to, co vyzařujeme, se nám vrací zpět. Asi jsme zažili, že nás nějaká situace netěšila a pořád se připlétala do cesty. Může za to náš zákon PP. Něco v nás tu situaci přitahuje. Jsou dvě možnosti, proč tomu tak je. Buď je to něco v nás na vědomé úrovni nebo na úrovni nevědomé. Na vědomé úrovni se s tím dá pracovat. Ale pracujte s něčím, když o tom nevíte...

Pokud se nějaká situace stále vrací, něco z ní máme nezpracováno. Něco děláme špatně, a dokud nepřijdeme na to, jak je to správně, situace nezmizí a možná bude i zesilovat. A naopak - jakmile zjistíme, jak je to správně a budeme v souladu s tím žít, uleví se nám. Tím přestaneme daný problém vyzařovat a ten už nemá důvod přijít. Takhle nabýváme zkušenosti. 
Například pokud se něčeho bojíme, vyzařujeme onen strach - a tím přitahujeme situace, které jsou s ním spojeny. Navíc ostatní lidé náš strach vycítí a reagují na něj. Třeba si troufnou za hranici, kterou by u ostatních nepřekročili. Nedělají to vědomě. Stejně jako pes vycítí strach, reagují tak i lidé... Vnímáme víc, než si uvědomujeme.

Lidé kolem nás jsou jako naše zrcadla. Upoutá nás na nich to, co ještě v sobě nemáme zpracováno. V rámci zákona PP to přitáhne naši pozornost. Pokud bychom měli danou věc zpracovanou, ani bychom si jí na osobě proti nám nevšimli. Něco jako "potrefená husa nejvíce kejhá"...

Když si toto uvědomíme, můžeme s tím pracovat. Dříve nám dojde, v jaké oblasti nám to skřípe a můžeme se na ni zaměřit. Už nemusíme lamentovat "proč se mi tohle pořád děje", protože už víme proč a také víme to, že jsme za to sami zodpovědni.

Svou budoucnost můžeme tím, co budeme "vysílat", ovlivnit. Vědomou úrovní ovlivňujeme cca 70 - 80% naší budoucnosti. To, co si musíme odžít a jaké zkušenosti musíme získat, to máme zakódované na nevědomé úrovni, a ta činí 20 - 30%. Máme své životy ve svých rukou.

Jak prakticky využít zákona PP a ovlivnit svou budoucnost uvádím v Praktickém využití zákona PP.

Když si uvědomíme princip fungování zákona PP, můžeme ho najednou vidět skoro všude. A slova, která jsme dříve slýchali, dostanou nový rozměr. Například úsloví "štěstí přeje připraveným"... samozřejmě, že jim přeje štěstí. Formulovali si, co chtějí, dělali pro to, co mohli, a teď jsou připraveni. To vše je obsaženo v tom, co vyzařují a jakou informaci dávají světu. Proč by jim asi tak nemělo přát štěstí? Nebo hláška "jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá."... co vysíláme, to se nám vrací.

"Podobné se přitahuje."... jednoduchá věta o třech slovech a tolik toho vypráví...