ZMĚŇTE SVŮJ HANDICAP VE VÝHRU


  1. Co je náš handicap
  2. Co bychom rádi, k čemu směřujeme
  3. na co jsme zapomněli?
  4. vrátit se ke kořenům
  5.  až najdeme, co hledáme
  6. dostaneme se výš
  7. omezení už není omezení
  1. co se zdálo handicapem už není
  2. je pro nás přirozenou součástí život bez omezení

8. zabydlujeme se v novém prostoru

Handicap není nic jiného, než omezení. Omezení může mít podobu dočasnou nebo zdánlivě trvalou. Ale je důležité vědět, že to nevypovídá nic o kvalitě člověka, jen o jeho současných možnostech. Svět je trochu naruby, žijeme v kultu toho, co vně vypadá hezky a vnitřní obsah někdy zaostává. Často se stává, že Ti, kteří zdánlivě žijí v omezení vnějším, mají o to více bohatý svět vnitřní. Ale ani to není pravidlo. 

1. Pokud už v nějakém omezení žijeme, prvním krokem pro změnu je, přiznat si omezení a přijmout fakt. že je. Možná to vypadá jako blbost, ale můžeme si tisíckrát nalhávat, že situace není tak špatná (nebo tak dobrá), ale když přijmeme uvnitř skutečnost taková, jaká je, najednou se nám uvolní ruce a my s tím můžeme začít efektivně pracovat. Do té doby nevidíme situaci dost jasně, ale podívat se pravdě do očí, může být osvobozující.  

2. Druhým krokem je stanovit si, co vlastně chceme, co je onen kýžený bod, ke kterému směřujeme.