O životě

09.12.2021

Život je jako strom. Skládá se ze tří částí - minulost, přítomnost a budoucnost. A všechno najednou se promítá do naší současnosti. 

Minulost nám dává kořeny. Nejhlubší kořeny jsou od našich předků, na ně navazujeme, jejich chyby napravujeme a vytváříme generační přesah. Život je tok vzhůru od kořenů, kde každé životadárné vlákno má své místo. Ty pak tvoří kmen stromu. Čím větší život, tím pevnější kmen. 

Čím větší život, tím pevnější kmen. 

Naše skutky a činy jsou vidět ve větvích. Drobné skutky jsou malé větve, velké skutky jsou velké větve. Nejvýše vyrůstají větve láskyplných činů, níže jsou činy z pragmatických rozhodnutí a nejníže ze strachu. Ale všechny jsou pravdivé. Když už se zrodí větev v prostoru, vždy je to pravda. Čím více je větev blíže kmeni, tím více je součástí hlavního proudu života. S každým dalším skutkem narůstá další větev. 

Strom má uzavřený ekosystém. Co se promítlo nahoře, muselo napřed vzniknout dole. Každá větev je spojena vláknem přímo s kořeny. Co se promítá vlevo, promítá se i vpravo. Při ideálních podmínkách je strom symetrický, ne vždy jsou ale podmínky pro život ideální. Krásu dotváří koruna. Na ní můžeme vidět, zda život byl plodný, jestli obsáhl široké pole nebo se držel jen u svého kmene. Někdy vyroste tak moc, že ho kořeny neudrží, když přijde nečekaný poryv větru.

Život je dar, který se od kořenů ubírá k nebi. Čím je člověk nebi blíž, tím vyšší rostou větve. Čím vyšší jsou větve, tím více lásky člověk vyzařuje.

Život je jako strom. Kéž roste plno krásných stromů, které dokáží stát vedle sebe ve vzájemné úctě nebo láskyplně se proplétat větvemi. Čím víc láskyplných větví, tím více se nám v prostoru bude hezky žít. Čím pravdivější je život, tím jasnější je strom našeho života. Čím jasnější je strom našeho života, tím krásnější vytváří život.

Pravda není ve víně, pravda je ve stromu. Kéž by každý hledal svoji pravdu a obnažil ten nejkrásnější život. Nejen pro sebe, ale pro nás všechny. 

Ve stromu je vidět PRAVDA.