ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI PODOBNÉHO

Zákon Přitažlivosti podobného je jedním z principů, podle nichž se řídí fungování věcí. Těchto principů je více a možná o nich budu psát později, ale zákon přitažlivosti podobného považuji za jeden z nejdůležitějších, mnohé prozrajujcí a navíc zábavný na pozorování. Můžeme si díky němu mnohé uvědomit a možná i opravit...

Vypráví o tom, že "podobné se přitahuje". Zní to jednoduše a aplikace je velice pestrá.

Informace o zákonu Přitažlivosti podobného (PP) rozdělím do dvou částí:

1. Popis fungování zákona PP
2. Praktické využití zákona PP

Začnu na co nejvíce hmatatelné úrovni. Díky starým českým pořekadlům jsme se s tím již setkali. Rčení "vrána k vráně sedá" nebo "rovný rovného si hledá" vypovídá totiž právě o tomto zákonu.

Sledovat to lze například na skupině lidí. Pokud vznikne větší skupina lidí, po čase vytvoří menší skupinky, kde se shluknou lidé, kteří si jsou v rámci daných možností nejbližší. Je možné to pozorovat v jakémkoliv kolektivu... Lidé, kteří jsou si blízcí, se navzájem podporují, dodávají si bezpečí a sílu.

Díky Feng shui jsem si mohla začít všímat, jak působí energie prostoru a zároveň, jak i určitá místa přitahují lidi s podobným rozpoložením .. více zde

Pracovat se zákonem PP lze na více rovinách, stejně tak, jak na více rovinách působí.

Rovinou působení energie v prostoru se zabývám ve Feng Shui.

Jak ovlivníme oblečením to, jak se cítíme a díky tomu co vyzařujeme, je samo o sobě poměrně zřejmé. Sami dobře víte, jaký je rozdíl ve vašem pocitu, pokud vám oblečení "padne", nebo naopak když se v něm "necítíte". Navíc každá barva má různou vlnovou délku a frekvenci. Dalo by se říci, že různé barvy člověka odlišně "rozeznívají". Jinak budeme působit v černém oblečení, jinak budeme "znít" v modré nebo v bílé... více zde