Reconnective Healing® & The Reconnection®

Rekonektivní léčení a Znovunapojení

 

Jako lidstvo se ocitáme na prahu nové etapy. Jsme nuceni vrátit se k podstatě, protože jsme se už moc odklonili od naší přirozenosti a instinktu. Reconnective Healing® (Rekonektivní léčení) a proces The Reconnection® (Znovunapojení) se stává fenoménem dnešní doby, díky tomu, že nás s naší podstatou opět znovu-spojuje. Frekvence Rekonektivního léčení nesou energii, světlo a informace pomáhají nám  rozpoznat kvalitu našeho Mistrovství a potenciálu . Když tento stav zažijeme na tělesné úrovni, v běžném životě se k němu můžeme snáze přibližovat. Už víme, co hledáme.

 

Svět, ve kterém žijeme je energetický a promítá se do hmoty. Změna začíná uvnitř. Po setkání s Rekonektivními frekvencemi, se vše, co s nimi přišlo do styku, začne navracet do přirozeného stavu hluboké rovnováhy. Jen jedno až tři (max. 4) Rekonektivní léčení stačí, aby Vám do života přišla evoluční změna, jakou by člověk dříve nevymyslel. Proces Znovunapojení, při kterém jsou energetické dráhy a body člověka aktivovány frekvencemi Rekonektivního spektra, způsobuje evoluční skok, po kterém se vše v životě člověka začne navracet do ideálního stavu harmonie. Tento proces stačí udělat jen jednou za život, je trvalý.  Ve spojení s frekvencemi Rekonektivného léčení se navyšuje vědomí a člověk je opět více součástí celku, ze kterého se oddělil. Léčení zasahuje všechny úrovně - fyzickou, psychickou, menlní i duchovní. Tento způsob léčení je v současné době potvrzován vědci a kvantovými fyziky. Poslední studie dokonce prokazují vliv léčení na obnovu DNA.

Daleko přínosnější, než jen se snažit změnit svět, který nás obklopuje, je prostě jen opravit "promítačku", přes kterou vnější svět vnímáme. Když získáme ucelenější a jasnější pohled na svět, teprve tehdy ho můžeme opravdu uzdravit. Pojďme společně tvořit zdravější svět.

 

"Uzdravíme-li jednoho člověka, uzdravíme celý Vesmír. "

 

Frekvence Rekonektivního léčení přinesl světu americký lékař Dr. Eric Pearl v roce 1991. Když zjistil, že schopnosti, které získal on sám, lze předat jiným lidem, začal s úkolem, který se ve svém měřítku mohl zdát nemožný... rozšířit vědomí, světlo a léčivé informace po celém světě a umožnit lidem, aby se v budoucnu léčili sami. Naštěstí nic není nemožné a k roku 2016 zaškolil již více než 120 000 lidí ve více než 60 zemích světa, mezi které patřím i já.
Je to jen jedna z možných cest postupu a růstu. Přichází v čase, kdy jako lidé musíme mnohé změnit, abychom uvedli do harmonie to všechno, čeho jsme součástí. Tak jednoduché a přitom nesmírně efektivní.

"Uzdravte druhé, uzdravte sebe."    Dr.Eric Pearl

 

Frekvence Rekonektivního léčení se používají dvěma způsoby:

  1. Reconnective Healing - Rekonektivní léčení

  2. The Reconnection -Znovunapojení

 

Více o tomto způsobu léčení najdete na mých stránkách www.re333.cz .