Pro život...

Zde přináším informace, které považuji za důležité pro náš život. Pomohou nám uvědomit si širší aspekty života, a pokud je do našeho života začleníme, můžeme ho zkvalitnit a obohatit.

Informace, které zde uvádím, jsem si prověřila vlastní zkušeností. V současné době lze těžko určit, na jaký zdroj ve svých textech navazuji. Jde o dlouhodobé sbírání střípků, jež postupným skládáním a přidáváním toho, co si nesu v sobě, utvořily obraz. Tam, kde jednoznačně vycházím z práce jiných autorů nebo učení, uvádím je v textu. V samostatné sekci "Zdroje" uvádím poté knihy, filmy, semináře, které mé závěry ovlivnily.

 

 

  Když se odpoutáte od zrcadlení hladiny, uvidíte hloubku...