2. Praktické využití zákona PP

Pracovat se zákonem PP lze na více rovinách, stejně tak, jak na více rovinách působí.

 

Rovinou působení energie v prostoru se zabývám ve Feng Shui.

Jak ovlivníte oblečením to, jak se cítíte a díky tomu co i vysíláte, je samo o sobě poměrně zřejmé. Sami víte, jaký je rozdíl ve vašem pocitu, pokud vám oblečení „padne", nebo naopak- když se v něm „necítíte". Herci k dotvoření role a pro skutečnější identifikaci s postavou používají kostým. I my někdy nosíme takové kostýmy... např. společenský oblek. Někdy je oblečení uniformou - ať už pomyslnou, nebo skutečnou. Uniforma dává člověku pocit síly a anonymity, ale přináší i jakési spoutání pravidly, která jsou za uniformou schována, a tím je umožněna skupinová manipulace. To platí i o módních trendech. S kým a čím se člověk svým oblečením identifikuje, je také zajímavé sledovat.

 

Tím se dostáváme k pozorování toho, k jaké skupině člověk tíhne, jaký je v ní "náboj" a co se v ní děje. Zda jde o tvořivou činnost, zda jde o hraní, jestli o týmovou hru, nebo o sólisty... .

Jakými lidmi se člověk obklopuje ve své těsné blízosti, už přímo vypovídá o osobní rovině člověka. Sami si už uděláte obrázek, co konkrétní člověk symbolizuje a jakou kvalitu přináší.


V této kapitole se budu především zabývat ovlivněním toho, co vám může přinést budoucnost.

 

Pro ovlivnění naší budoucnosti je prvotní (a někdy právě to nejtěžší :o) ), abychom si uvědomili, co vlastně chceme, a přesně to zformulovali. Už tímto krokem jsme učinili kus práce!
Dalším krokem je představit si, že to, co si přejeme, se nám splnilo. Zapamatovat si ten pocit a průběžně si ho připomínat. Zní to jednoduše... ono to také jednoduché je... a v jednoduchosti je krása :o).

 

Teď k podrobnostem...
Při této představě („vizualizaci“ splněného přání) je dobré, když jste zklidnění – v hladině alfa. Možná již máte zkušenosti s meditacemi. Pokud ne, zkoušejte pozorovat svůj dech... nádech, výdech... neovlivňovat ho, jen pozorovat... bez myšlenek. Myšlenky odložte (ať si přijdou jindy, už je znáte... nic nového nenesou, ony počkají ). Poslouchejte to ticho v sobě - to ticho jste Vy.
V tomto stavu můžete lépe vnímat pocity, které se k vizualizaci vztahují. A tím, jak je silnější prožitek, je silnější i účinek.

 

V klidovém stavu si nejprve promítněte současnou situaci, jak se věci mají. Poté si představte, že to, co si přejete, se stalo skutečností (např. si představte, jak někomu vyprávíte, že se přání splnilo, nebo se dívejte, jak vypadá výsledek...). A užívejte si pocit, který je spojen se splněním toho, co jste si přáli.

 

V Silvově metodě1 se pro vizualizaci stávajícího stavu používá představa obrazovky, která je modře orámována, a v ní z pozice pozorovatele sledujete vaši aktuální situaci. Poté obrazovku vypnete, posunete vypnutou obrazovku doleva, barva rámu se změní na bílou (např. barvu pomyslně přetřete štětcem), zapnete obrazovku s bílým rámem a v ní sledujete obraz situace po splnění přání.
Tato metoda je vhodná, pokud potřebujete určité „vodítko“, např. když vám dělá problém „volná“ vizualizace. Určitý význam tu mají barvy rámů i posun obrazovky doleva. To hlavní je ale pocit ze splněného přání. Jak k němu dojdete nejlépe, to si zvolíte sami.

 

Když prožíváte pocit splněného přání, pak v souladu se zákonem PP, se tento pocit stává součástí toho, co vyzařujete do okolí. Podobné se tímto přitáhne zpátky k vám ve formě výsledku a vaše představa se zhmotní. Je dobré tento pocit průběžně oživovat... opětovně se tím ve vás aktivuje vyzařování splněného přání. Tento pocit vás bude stále doprovázet a tím i energie s ním spojená.

 

Cesta, jakou k vám splněné přání přijde, může mít nejrůznější podoby. Někdy může být i velice překvapivá. Soustřeďte se na výsledek, ne na způsob dosažení cíle. A důležitá věc... formulujte přesně! Universum má specifický smysl pro humor, který by se někdy mohl označit za černý :o).
Dám k dobru dva případy, které se mi staly. Když jsem si před lety v práci vizualizovala, jak večer říkám, že „v ten den jsem krásně zvládla všechny problémy, které ke mně v práci přišly“, vyplnilo se mi to. Jen jsem si raději měla přát, aby žádné problémy nebyly. Tolik problémů, kolik se v ten den objevilo, jsem ještě neměla... a nebyly to žádné drobotiny. Ale krásně jsem je zvládla :o).
Nebo když jsem čekala synka, vizualizovala jsem si, jak říkám, že „tak rychlý, hladký, přirozený a bezbolestný porod v porodnici jsem ani nečekala“. I to se mi splnilo. Jen jsem zapomněla na poporodní komplikace :o).
Takže FORMULUJTE PŘESNĚ!!!

 

Vaši vizi můžete zesílit jejím zhmotněním do obrázku, který nakreslíte. Do obrázku zachytíte pocit, který máte po splnění vašeho přání. Tím uchováte i energii daného pocitu. Je jedno, jestli je obrázek konkrétní nebo abstraktní, důležité je, že ho kreslíte s pocitem vaší splněné vize. Podvědomě budete vybírat barvy i tvary, které se k tomu váží. Moc nepřemýšlejte, jen mějte pocit splněného přání a kreslete si.
Obrázek si poté můžete vystavit v místnosti nebo dát pod polštář nebo třeba na plochu počítače. Můžete si ho okopírovat, zmenšit a nosit s sebou – jak budete chtít. Nejen, že působí na vaše vědomí, a když ho znovu uvidíte, oživí ve vás onen pocit a tím opět oživuje vizualizaci, ale vzhledem k tomu, že je do něho vložena energie, obrázek ji do svého okolí stále vyzařuje (a nemusí být na viditelném místě)... a funguje to, i když tomu nevěříte :o).

 

Čím více lidí bude s vámi danou vizi sdílet, tím se její účinek mocní (nejde o součet energie, ale o její umocňování). Pokud společná vizualizace bude probíhat ve stejném čase (ať už v jedné místnosti, nebo v různých, i hodně vzdálených místech), je tím opět mnohonásobně zvýšen její účinek.
Princip působení této zesílené vizualizace dodává nový význam tomu, co pro nás znamená, když v životě máme vedle sebe naše blízké, kteří s námi sdílejí naše sny a vize! Dělají toho pro nás mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát!

 

Mohou nastat případy, že se vaše vize nezhmotní. Může to mít několik důvodů.
O prvním jsem již psala v předchozí části Popis fungování zákonu PP. Vaše vize se vyplní, pokud nebude v rozporu s tím, co si máte odžít. To totiž také vysíláte, jen ne na vědomé úrovni. To obvykle bývá 20 – 30%. Pro vaši vědomou práci, kterou můžete ovlivnit výsledek, tedy zbývá 70 – 80%... a to je opravdu hodně!
Dalším případem, kdy se vaše vize nemusí zhmotnit, je, pokud někdo jiný pracuje na stejném tématu (nemusí to být vždy práce vědomá) a jeho myšlenka (energie) je silnější. Vaše vize může být v tomto případě oslabena tím, že své vizi zcela nevěříte, nebo tím, že on využil k zesílení své vize pomoci dalších lidí.


Všechno už tu bylo. Síla myšlenky se prolíná různými učeními. Někdy se ještě pro zdárný výsledek připojovaly formule, symboly a rituály (např. v čarodějnictví), ale základ a to nejsilnější je SÍLA MYŠLENKY!!!


Popis toho, k čemu dochází, najdeme ve slovech čínského mistra LIE C´ (kolem 4. stol. př. Kr.):

„To, co má tvar, rodí se v Beztvarém, z čeho se tedy rodí Nebesa a Země? Proto se říká, je Velká změna, Tchaj-i, je Velký počátek, Tchaj-čchu, je Velký začátek, Tchaj-š, je Velká prostota, Tchaj-su. Velká změna znamená, že ještě není vidět čchi, Velký počátek znamená začátek čchi, Velký začátek znamená prvopočátek tvarů, Velká prostota znamená prvopočátek vlastností.“ 2

Tak jak to chápu, jde o popis vzniku Vesmíru – Velkého třesku.
Stejně tak, jak byl stvořen Vesmír, tvoříme si i my svůj svět... makrokosmos & mikrokosmos aneb „jako v nebi, tak i na zemi“. Platí zde stejné zákony, stejná pravidla, stejné postupy.

Když výše uvedený text volně přeložím a seřadím vývojové kroky:
1. Velká změna – víme o tom (cítíme), že přijde změna, ale víc nic.
2. Velký počátek – už cítíme energii (čchi) této změny.
3. Velký začátek – prvopočátek tvarů – energie se transformuje do hmoty.
4. Velká prostota – prvopočátek vlastností – hmota je obohacena o vlastnosti.

 

Když pracujeme s vizualizací našeho splněného přání, provedli jsme první dva kroky. Vyšli jsme vstříc tvaru a vlastnostem (částečně můžeme vlastnosti zadat už do naší vize, ale celek vlastností, bude zřejmý až na konci) .

 

I kvantová fyzika potvrzuje mechaniku tohoto jevu. Je zde ověřeno, že naše vědomí mění realitu. Dle této teorie uskutečňuje realitu fenomén známý jako kolaps funkce kvantové vlny. Je dokázáno, že když někdo vědomě pozoruje malé, neviditelné vlny, způsobí, že se tyto vlny „zhroutí“ do hmoty. Jinými slovy, vědomé pozorování způsobí, že se tyto částečky zmaterializují.

 

Ovlivnit můžeme budoucnost svou i někoho jiného. Je ale nesmírně důležité, s jakým úmyslem to děláte. Pokud byste chtěli někoho poškodit, v rámci zákona PP se vám to vrátí... a ne jednou... aneb "kdo seje vítr, sklízí bouři" .
Pozor také na cílené zasahování do života někoho jiného. Není od věci, pokud si v sobě ponesete vědomí, že se vaše vize vyplní, je-li to v souladu s nejvyšším dobrem.

 

Nezapomeňte za splněné vize poděkovat!
Čím větší si dáte cíle, tím dál dojdete!

 

Když si uvědomíme, jak ovlivňujeme svou budoucnost, začíná se rýsovat, jakým způsobem vzniká „realita“ a budoucnost celé planety. Je to něco jako „vektorový součet“ všech jednotlivých realit, vizí, snů i obav. Našimi sny a vizemi ovlivňujeme „realitu“ nás všech! Začneme-li vědomě pracovat s pozitivními vizemi, zlepšíme náš svět. ZMĚNÍME KOUSEK, ZMĚNÍME CELEK!

 

To je i důvod, proč zde uvádím informace, které byly dříve v rámci různých společenství drženy pod pokličkou. Tím byla daná skupina zvýhodněna oproti okolí a měla tak zajištěnu moc.

Je na čase, abychom sami převzali odpovědnost za své životy i za svět, ve kterém žijeme.

 

... A na konci příběhu zjistíme, že Ti, na které jsme celou dobu čekali, jsme my sami...

 

__________________________________________________________________________________________________________

1 Jose Silva: Silvova metoda, vydalo nakladatelství Pragma

2 Eva Joachimová: Cesta bílého jeřába, vydalo nakladatelství Karpana