1. Popis fungování zákona PP

Začnu na co nejvíce hmatatelné úrovni. Díky starým českým pořekadlům jste se s ním již setkali. Rčení „vrána k vráně sedá“ nebo „rovný rovného si hledá“ vypovídá totiž právě o tomto zákonu.

 

Sledovat ho lze například na skupině lidí. Pokud vznikne větší skupina lidí, po čase vytvoří menší skupinky, kde se shluknou lidé, kteří si jsou v rámci daných možností nejbližší. Dalo se to pozorovat ve škole, můžete to vidět v pracovním kolektivu... kdekoliv. Lidé, kteří jsou si blízcí, se navzájem podporují, dodávají si bezpečí a sílu.

 

Díky tomu, co vím o Feng shui a o působení energie v prostoru, jsem si mohla začít všímat, jak i určitá místa přitahují lidi s podobným rozpoložením. Když například přijdete do prázdné místnosti, kde je plno volných židlí, vyberete si místo, které se vám nejvíce pozdává. Stejně tak reagují i ostatní.
Každé místo má určitou energii. Jinak se cítíte v rohu místnosti, jinak v první řadě, jinak uprostřed, jinak na kraji, jinak vlevo, jinak vpravo a jinak v poslední řadě. Jdete tam, kde se v danou chvíli a v daných podmínkách můžete cítit nejlépe. To, jaké místo si vyberete, vypovídá o vás, ale stejně tak i o lidech, kteří danou oblast s vámi sdílejí. Jde o jakýsi „společný jmenovatel“ těch, kteří se nachází na stejném místě. Díky rozdělení prostoru ve Feng Shui mohu vidět, zda je pro daného člověka důležitý v danou chvíli sektor rodiny nebo štěstí nebo vztahů...
Platí to samozřejmě i ve větších celcích. Například podle toho, v jaké části města bydlíte, se rozlišovalo už kdysi. Jestli jste „dolňák“ nebo „horňák“, zda jste ze Žižkova nebo z Vinohrad. Vlastně to vedlo až k jakémusi kastovnictví. Každé město přitahuje určité lidi a z toho někdy může vznikat nevraživost... „tam“ je to odlišné a přitom „tady“ je to správnější.

Pro každého je správné to, kde je, protože to o něm vypovídá – je to osobní. Je tedy důležité, jaké město, městečko nebo vesnici jste si vybrali pro svůj život (i v případě narození); jaký kraj, jakou zemi, jaký světadíl; jakými lidmi se obklopujete, v jaké části místnosti nejraději sedáte, kam chodíte rádi nakupovat, kde studujete, kde pracujete, jakou politickou stranu preferujete, jakému klubu fandíte, jakou hudbu posloucháte...

 

Samozřejmě i jaké věci nosíte rádi na sobě, je vypovídající. Ale beru to asi z jiného pohledu, než módní policie :o). Opět – i to už kdysi bylo řečeno – „šaty dělají člověka“. Lidé si na sebe berou oblečení, ve kterém se cítí dobře, které doplňuje nebo podtrhuje jejich osobnost (pokud se nesnaží přehlušit vlastní přirozenost)..., pak je ještě snadnější vidět ty, jež jsou si v určitém směru sobě podobní.
Např. pokud potkám černě oděnou dívku s červenou hlavou, nespletu si ji s bankovní úřednicí, ale spíš budu vědět, že je ve věku mezi 15 – 20 lety, hledá si vůči světu vymezení své vlastní osobnosti a potřebuje se odlišovat od davu. Že to vždycky nemá snadné a že se vždy nemusí setkávat s pochopením, je poměrně zřejmé. A nepřekvapí mě, když ji najdu v hloučku obdobně oděných lidí.


Ještě se chvilku zdržím u místa, kde žijeme a kde jsme se narodili. Zvolili jsme si nejen místo, kde žijeme, ale v rámci zákona PP jsme si dobrovolně zvolili i místo, kam jsme se narodili. Myslím, že je důležité si uvědomit, že naše volba je komplexní a dobrovolná.
V rámci energetického vyzařování naší duše, jež má ve svém vyzařování zakomponován i základní plán životní cesty, na kterou se vydává, jsme díky zákonu PP směřovali do nejvhodnějšího místa pro uskutečnění nášeho plánu. Náš plán je dobrovolný, a proto i výběr místa našeho narození i rodičů je dobrovolný.

 

Tím se dostáváme k působení zákona PP na méně hmatatelné úrovni, ale o to více důležitější.

To, že všechno je energie, jež má jen rozdílné vibrace, je už poměrně známé. I židle, na které teď sedím, je forma energie. Je jen natolik zhuštěná, že udrží další hmotnou formu energie – moje tělo. Mé tvrzení vychází z různých učení a je v souladu s teoriemi kvantové fyziky.
Člověk je energetický systém, který aby udržel svou energii, musí ji dobíjet tím, že konzumuje další energetické systémy – rostliny, zvířata.

 

Z toho vyplývá několik závěrů...
Abychom náš energetický systém doplnili nejvhodnější potravou, měla by být (v souladu se zákonem PP) co možná nejpodobnější našemu energetickému nastavení. Měli bychom tedy konzumovat potraviny, jež vyrostly v naší blízkosti. Nechci tím říct, že máme pozřít svého souseda, ale pokud možno plody, které rostly v našich krajích. Často jsem slýchala, že máme jíst sezónní ovoce z našich krajů, ale až když jsem poznala zákon PP, pochopila jsem proč.

 

Dalším důsledkem toho, že člověk je energetický systém, je, že co jako energetický systém vyzařujeme, to se nám v rámci zákona PP vrací. Tohle je hodně obsáhlé téma. Zjednodušeně řečeno, budu-li vyzařovat lásku, bude se mi vracet láska. Člověk je ale plný pocitů, dojmů, zkušeností, emocí ... my vyzařujeme vše najednou. A to, co vyzařujeme, se nám vrací zpět. Asi jste zažili, že vás nějaká situace netěšila a pořád se připlétala do cesty. Může za to náš zákon PP. Něco z vás tu situaci přitahuje. Jsou dvě možnosti, proč tomu tak je. Buď je to něco ve vás na vědomé úrovni, nebo na úrovni nevědomé. Na vědomé úrovni se s tím dá pracovat. Ale pracujte s něčím, když o tom nevíte :o).
Pokud se nějaká situace stále vrací, něco z ní máte nezpracováno. Něco děláte špatně, a dokud nepřijdete na to, jak je to správně, situace nezmizí. A naopak – jakmile zjistíte, jak je to správně a budete v souladu s tím jednat, uleví se vám. Tím přestanete daný problém vyzařovat a ten už nemá důvod přijít. Takhle nabýváme zkušenosti.
Například pokud se něčeho bojíte, vyzařujete onen strach – a tím přitahujete situace, které jsou s ním spojeny. Navíc ostatní lidé váš strach vycítí a reagují na něj. Třeba si troufnou za hranici, kterou by u ostatních nepřekročili. Nedělají to vědomě. Stejně jako pes vycítí strach, reagují tak i lidé... Vnímáme víc, než si uvědomujeme.

 

Lidé kolem nás jsou jako naše zrcadla. Upoutá nás na nich to, co ještě v sobě nemáme zpracováno. V rámci zákona PP to přitáhne naši pozornost. Pokud bychom měli danou věc zpracovanou, ani bychom si jí na osobě proti nám nevšimli. Něco jako „potrefená husa nejvíce kejhá“...


Když si toto uvědomíme, můžeme s tím pracovat. Dříve nám dojde, v jaké oblasti nám to skřípe, a můžeme se na ni zaměřit. Už nemusíme lamentovat „proč se mi tohle pořád děje“, protože už víme proč a také víme to, že jsme za to sami zodpovědní.

 

Svou budoucnost můžeme tím, co budeme vysílat, ovlivnit. Vědomou úrovní ovlivňujeme cca 70 – 80% naší budoucnosti. To, co si musíme odžít a jaké zkušenosti musíme získat, to máme zakódované na nevědomé úrovni, a ta činí 20 – 30%. Máme své životy ve svých rukou.

Jak prakticky využít zákona PP a ovlivnit svou budoucnost uvádím v Praktickém využití zákona PP.

 

Když si uvědomíte princip fungování zákona PP, uvidíte ho najednou skoro všude. A slova, která jste dříve slýchali, budou mít nový rozměr.
Např. úsloví „štěstí přeje připraveným“... samozřejmě, že jim přeje štěstí. Formulovali si, co chtějí, dělali pro to, co mohli, a teď jsou připraveni. To vše je obsaženo v pocitu, který vysílají. Proč by jim asi tak nemělo přát štěstí?
Nebo „jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“... co vysíláme, to se nám vrací.

 

„Podobné se přitahuje“ ... jednoduchá věta o třech slovech a tolik toho vypráví...