Moje nabídka

 

 To, co přináším, bych rozdělila do dvou skupin:


    1. Sdílení
    2. Osobní pomoc

 

 

 1. Sdílení – sdílení informací a vědění, které uvádím zde na stránkách. To, že si lidé vůbec uvědomí složitost a propojenost našich realit, je velice důležité a pro náš budoucí vývoj nezbytné.

 

2. Osobní pomoc – pokud Vás trápí stagnace v životě, řešíte zdravotní obtíže, snažíte se vyznat sami v sobě, nedaří se Vám v nějaké oblasti... mohu Vám nabídnout:

 

  • Rekonektivní léčení – pomůže člověku aktivovat jeho životní cestu, léčí fyzickou, duchovní i mentální stránku člověka. Uzdravuje bytí člověka. Frekvence Reconnection nesou energii, světlo a informace. Energie přichází z míst, kterému říkáme Domov. Světlo potřebné pro zdraví všech živých organismů, které naším způsobem života postupně slábne. Informace pro nás a naše buňky, přenesené na nevědomé úrovni... informace pro Váš vývoj, který je v souladu s Vaší životní cestou.

 

  • Znovunapojení – navrací člověku schopnost být součástí komunikace mezi nebem a zemí. Stejně tak, jako má meridiány Země, má je i člověk (viz např. tradiční čínská medicína) a  má je i Vesmír.  Díky těmto energetickým drahám a bodům, dochází k naší vzájemné komunikaci... ať už navzájem mezi lidmi, tak mezi námi a zemí, či mezi námi a nebem. Pročištěním našich meridiánů energií Reconnection se znovuobnoví naše propojení se Zemí a Vesmírem. Stáváme se jakýmsi mostem mezi nebem a zemí. Člověku se navrací kdysi ztracené schopnosti, které přesahují pět základních smyslů. Po Znovunapojení máte kdykoliv možnost aktivovat energii Reconnection sám v sobě a pracovat s ní na osobní rovině.

 

  • Astrotyp a cesta života – pro ty, kdo si chtějí vědomě ujasnit jaké vlastnosti, potenciál a zdravotní omezení si vzali na tento svět a jaké styčné body si vytyčili pro svou životní cestu.

 

  • Feng Shui – pro ty, kteří ve svém životě chtějí něco změnit a stále se to nedaří. Ať už v kariéře nebo v partnerském vztahu nebo v rodinných vztazích... . Je možné, že ve změně vám brání prostor, v němž žijete. Mohu provést rozbor vašeho prostoru a navrhnout vhodné úpravy.

 

 

                                                                                                                                                                                  obrázek 123rf.cz