Čínská kosmologie

Měla jsem tu čest a tu možnost seznámit se s učením starých čínských mistrů – učením Ham Yu (cham ju). Toto učení se v minulosti uchovávalo a předávalo pouze ústní formou. Teprve v posledních letech se otevírá světu.

 

Ham Yu vypráví o souvztažnosti jinu a jangu, země a nebe, hmoty a energie...

 

Jinová sféra - sféra země, hmoty – je svět, ve kterém v současnosti žijeme. V tomto světě to, co vidíme, je pouze zdánlivé. Jsme pod jakousi ochranou – vidíme pouze to, na co jsme v danou chvíli připraveni.

Jistě jste zažili, že jste četli nějakou knihu, která vás upoutala. Po čase jste se k ní vrátili a najednou tam vidíte úplně nové věci. Čtete to jinýma očima – uvědomujete si nové souvislosti a vnímáte nové skutečnosti. Jste připraveni vidět víc, než jste viděli poprvé. A tak se to děje se vším... nejen nad knihou nebo u filmu, ale i v reálném životě.

 

Jangová sféra – sféra nebe – funkce, Universum nebo chcete-li Vesmír. V této sféře již nejsme pod ochranou. To, co vidíme, není schováno ani přikrášleno. Pokud je člověk připravený, může zde získat sílu a moc a zázraky se stanou skutečností. Dříve, než byl žák do vědění jangové sféry připuštěn, prošel dlouhým čekacím obdobím, ve kterém byly prověřeny jeho fyzické i morální kvality.

V našich končinách bychom nazvali práci s jangovou sférou magií. Toto označení mi trošku zavání. Jde totiž o vědění! Nemá smysl hledat něco magického na fungujícím systému. Je ale dobré si funkci systému, a naše propojení s ním, vůbec uvědomit.

 

V kapitole Astrotyp a cesta života jsou nastíněné informace o tom, co pro nás znamená jeden kratičký okamžik – naše narození. Je to otisk energetického potenciálu, který je v tu chvíli v systému nastaven a který si s sebou neseme celý život. Vypovídá o našich vlastnostech, zdravotním zatížení, o energetickém náboji...

 

V kapitole Feng Shui se snažím přiblížit, jak v rámci systému, může prostor ovlivňovat člověka a člověk zase prostor. V tomto systému neustále probíhá komunikace. Co vneseme do prostoru, to se nám odrazí v životě a naopak. Když si toho budete vědomi, můžete zkvalitnit a zkultivovat prostor, a tím svůj život. Nebo naopak - když není možné zkultivovat prostor, můžete se naučit doplnit sami sebe o to, co v prostoru chybí, a tím nastolit harmonii.

 

Systém, ve kterém žijeme, je energetický a promítá se do hmoty. Uvědoměním si propojenosti systému můžeme vnímat naši realitu v širších souvislostech a zároveň můžeme vědomě zkvalitnit naše životy.